22/10/2023 DAKLAK FORD triển khai chương trình “NGÀY VÀNG DỊCH VỤ”

18/10/2023 - 09:46
559 lượt xem

🎁 𝑇𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐷𝑎𝑘𝐿𝑎𝑘𝐹𝑜𝑟𝑑. 𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑥𝑒, 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎̀ !𝐾ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑎̣𝑖 𝐷𝑎𝑘𝐿𝑎𝑘 𝐹𝑜𝑟𝑑 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐:

👉 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑥𝑒 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́𝑡 (*)

👉 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑥𝑒 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀

👉 𝐵𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 60’

👉 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́ 10% 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡𝑢̀𝑛𝑔 𝐹𝑜𝑟𝑑(𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝐵𝑎̉𝑜 𝐻𝑖𝑒̂̉𝑚)(*) 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

=======𝐃𝐀𝐊𝐋𝐀𝐊 𝐅𝐎𝐑𝐃=======

☎️ 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 0986.11.33.99

🏠 Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 𝑆𝑜̂́ 35𝐴 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑖𝑛ℎ, 𝑃. 𝑇𝑎̂𝑛 𝐿𝑜̛̣𝑖, 𝑇𝑃. 𝐵𝑢𝑜̂𝑛 𝑀𝑎 𝑇ℎ𝑢𝑜̣̂𝑡.

✅ 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐷𝑎𝑘𝐿𝑎𝑘 𝐹𝑜𝑟𝑑 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡💯

⛳Nℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 𝑏𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑥𝑒̂́ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜⛳

Đăng ký lái thử

Lái thử xe ô tô là cách trải nghiệm đầy đủ và rõ ràng nhất về khả năng vận hành của một chiếc xe, vì chỉ khi là người trực tiếp cầm lái thì bạn mới cảm nhận và đánh giá chính xác được các yếu tố như: sức mạnh động cơ, cảm giác lái, sự linh hoạt khi di chuyển, khả năng cách âm...

  Đăng ký mua xe và nhận báo giá

  Quý khách vui lòng điền thông tin để nhận báo giá nhanh và chính xác nhất!


   Đăng ký nhận báo giá phụ tùng

   Quý khách vui lòng điền thông tin để nhận báo giá nhanh và chính xác nhất!


    Đăng ký dịch vụ

    Quý khách vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể.